LOSAYGO.COM

Mã:TD.SA.SG.S1.1872

Kích Thước: 5500x3000x2500

Thể tích hầm sấy:41,25m3

Công suất sấy gỗ :9,4m3


Lò sấy gỗ 16 m3

Mã:TD.SA.SG.S1.1874

Kích thướcthước:5500x4000x3000

Thể tích hầm sấy:66m3

Công suất sấy :16,4m3

169.200.400 ₫